неспособност

неспособност
неспосо̀бност <-та̀>
същ ж без мн incapacità f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • неспособност — същ. некадърност, бездарност, посредственост, неопитност, несръчност, кекавост, негодност, непохватност, неумение, тъпота, тъпост същ. безсилие, немощ, слабост същ. недостатъчност, непълнота, некомпетентност същ. неумелост …   Български синонимен речник

 • абазија — (грч ане, basis чекор) мед нервно растројство проследено со неспособност за одење …   Macedonian dictionary

 • абиоза — (грч а , bios) општа неспособност за живот …   Macedonian dictionary

 • агенезија — (грч абез, genesis раѓање) 1. мед женска неплодност, неспособност за раѓање, 2. физиол нецелосна ембрионапна развиеност или недостиг на некој дел од организмот, 3. геол учење кај христијанската црква според кое Бог нема почеток, беспочетност на… …   Macedonian dictionary

 • агнозија — (грч а , gnosis спознание) 1. фил појдовна точка на филозофијата на Сократ Знам дека ништо не знам, 2. псих неспособност за распознавање, разбирање и означување со поими на она што ќе се почувствува со сетилата …   Macedonian dictionary

 • аграматизам — (грч ане, gramma буква) неспособност за создавање или за разбирање на реченици …   Macedonian dictionary

 • адинамија — (грч adynamia) мед 1. немок, слабост, папсаност, истоштеност, 2. неспособност …   Macedonian dictionary

 • акалкулија — (грч ане, фр calcul сметање) неспособност за вршење на никакви сметачки операции …   Macedonian dictionary

 • акиеза — (грч а , kyesis бременост) мед неспособност на жената да биде оплодена …   Macedonian dictionary

 • алексија — (грч а , lexis говор) псих патолошка неспособност да се читаат со разбирање пишани или печатени зборови (настанува поради повреда на големиот мозок) …   Macedonian dictionary

 • амимија — (грч а , mimesis имитирање) мед неспособност за движење на мускулите на лицето како последица на некои болести на мозокот …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”